Copyright © 2023. All Rights Reserved

За нас

За нас

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ е компания, работеща в сферата на образованието, с акцент върху използване на съвременни технологии в учебния процес и разработване на образователен софтуер. Фирмата е вносител на различни образователни технологии от производители в Европа и Азия. Предлага хардуерни решения за образованието като интерактивни дъски, интерактивни панели, учебни роботи и др. Вносител е и на разнообразни дидактични ресурси за реализиране на модерен познавателен и учебен процес, като сензорни ресурси и ресурси за реализиране на STEM подход в училище.

Като ключови партньори, ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ и издателство ИЗКУСТВА разработват образователен софтуер за различни нива на образователната система в България – ИТИ-ДГ, ИТИ-АЕ, ИТИ 1-4 и др.

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ разработва уеб-базираната платформа ITI LEARNING, предлагаща съвременно технологично решение за учебния процес. Фронталната работа на учителя с интерактивна дъска/дисплей се съчетава с индивидуална работа на учениците по споделени задачи към техните таблети. Чрез комуникационен модул работата на избран ученик може да бъде показана на екрана на учителя за оценка и анализ.