Copyright © 2023. All Rights Reserved

STEM

STEМ (Science, Technology, Engineering, Math) най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Прилагането на STEМ подход в образованието предвижда фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика по интердисциплинарен и приложен начин.

Съвременната среда, в която живеем, работим, образоваме и възпитаваме нашите деца е доминирана от технологии, информация и динамика в ежедневието. От все по-голяма важност е формирането на компетентности в сферата на инженерните науки и математиката. Можем да поставим акцент и върху дизайна, тъй като всеки продукт трябва да има отношение към потребителя – да има както функционалност, така и стил и естетика.

Формирането на интерес към точните науки следва да стартира в ранна възраст. Първите стъпки се полагат с адаптирано съдържание още в предучилищна възраст. Системната работа по учебни проекти с акцент върху математика, природни и инженерни науки трябва да започне в началното училище. Особено подходящо е прилагането на проектен подход и екипна организация на работата в училище. Проектната работа може да бъде реализирана в рамките на редовни учебни часове от общообразователната подготовка на учениците, както и в следобедни и извънкласни форми на работа.

Цена