Copyright © 2023. All Rights Reserved

Английски език за детската градина

Програмната система по английски език за деца от предучилищна възраст "Play and Talk with Echo" е иновационна програмна система за ранно чуждоезиково обучение.

Системата предлага нов образователен модел на педагогическо взаимодействие, основан на принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност и базисни знания, които гарантират на децата усвояването на умения да мислят, общуват, откриват и изучават английски език.

Единна програмна система за чуждоезиково обучение по английски език, както и единен лексикален минимум, не съществува. Ето защо създадохме Програмната система "Play and Talk with Echo", която ви помага при преподаването на английски език на деца от предучилищна възраст.

автори: Бойка Калева, Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Стела Стоянова, Стефания Алексиева

рецензент: Стюарт Камерън

художник: Десислава Йорданова

 

Няма намерени продукти.