Copyright © 2020. All Rights Reserved

ИТИ-АЕ

ИТИ-АЕ е образователен софтуер по Английски език за 3 и 4 група на детската градина. Целта е формиране на звукова култура на чуждия език и заучаване на активен речник от думи по избрани лексикални теми. Съдържанието на образователния софтуер е съобразено със системата „Play and Talk with Echo“ на издателство Изкуства.

Методиката на работа предвижда работа изцяло на английски език. За целта лексиката се обяснява с помощта на нагледни материали, герои, театър, движение и т.н.

Лексикалните теми, които са включени в образователния софтуер формират речников запас за семейството, празници и обичаи; природата – растения и животни, космоса, водата и въздуха; за социалния свят – професии, транспорт, правила и т.н.

марки
Цена