Copyright © 2023. All Rights Reserved

ИТИ 1-4

ИТИ 1-4 е образователен софтуер за формиране на дигитални компетентности за деца от 6 до 12 години. Целта е:

  • Учениците да се запознаят по достъпен начин с базови теми от информатиката като дигитални устройства, информация, алгоритми.
  • У учениците да се формират базови умения за работа със софтуерни приложения за обработка на графична, текстова и мултимедийна информация.

Поставя се началото на формиране на дигитални компетентности, които след това да бъдат надграждани с развитие на компетентности в областта на информационните технологии, информатиката, роботиката, изкуствения интелект и др.

Няма намерени продукти.