Copyright © 2020. All Rights Reserved

АЕ 1-2

АЕ 1-2 е образователен софтуер по Английски език. Софтуерът е организиран в две нива. Първото ниво следва програмната системата на издателството Изкуства – Talk and Write with Echo. Целта е да се осъществи прехода между обучението по Английски език в детската градина и да се подготвят децата за обучението по Английски език във втори клас, когато започва изучаването на чужд език, съгласно държавните образователни стандарти.

Второто ниво следва учебната програма по Английски език за втори клас, одобрена от МОН. Това ниво следва програмната системата на издателството Изкуства – Talk, learn and Explore with Echo.

марки
Цена