Copyright © 2023. All Rights Reserved

Сензорни ресурси

Сензорните ресурси са съвременни играчки, чрез които едновременно успокояваме детето и развиваме знания и умения от различни области на компетентност.

Меката светлина, смяната на цветовете, уединяването в лично пространство са фактори, които предразполагат детето към спокойно манипулиране с играчките и задълбочаване в откриването на зависимости, причинно-следствени връзки, логически следващи заключения и т.н.

Сензорните играчки могат да се използват самостоятелно или в съчетание с други играчки и образователни ресурси. Особено подходящи са за използване в сензорни, математически и строителни зони на игра на детето.

Цена