Copyright © 2023. All Rights Reserved

STEM Въртящи се дискове и манивели (STEM Cams & Cranks)

STEM инженерен конструктор за изграждане на работещи модели на риболовен кран, маслена помпа, движеща се фигура, подвижен мост, шевна машина и летящ орел.  Учениците лесно ще открият как се предава мощност с помощта на въртящи се дискове и манивели.

Приложената книжка предоставя подробни обяснения на различните прилагани научни принципи и включва иновативни експериментални дейности за практическо обучение.