Copyright © 2023. All Rights Reserved

Динамична класна стая

*Цената е за лиценз на 1 ученик

В основата на разработване на Динамичната класна стая стои СТЕМ подход. Целта е да се формира интерес към математиката. Математическото съдържание се представя задълбочено, но по интересен начин с поставяне на преодолими за учениците предизвикателства.

 

-     Платформата е разработена за работа с интерактивен дисплей, лаптоп, таблет с тъчскрийн екран.

-     Ресурсите са структурирани по основни теми от учебното съдържание по математика.

-     Задачите са свързани с реални проблеми от живота.

-     Развива се логическо и критично мислене у учениците.

-     Реализира се трансфер на знания от различни сфери на познанието.

-     Учителят създава своя виртуална класна стая.

o  Учителят може да споделя задачи в своята виртуална класна стая.

o  Всеки ученик работи по споделената задача на свое устройство, независимо от останалите.

o  Учителят може да избере ученик, за да покаже работа му на останалите.

-     Към всяка тема от дигиталното учебно съдържани има подробни методически насоки. Те са за учителя. Могат да се използват и от родители.

-     Методическите указния са подробни. Дават се насоки  и предложения за допълни форми на работа.

-     Платформата съдържа още модули Български език и литература, Екипни задачи, STEM и др.

-     Съдържанието по математика е структурирано в 4 нива.

o  Ниво 1 включва теми за събирани и изваждано до 20, работа с фигури, мерни единици, текстови задачи.

o  Ниво 2 включва теми за числата до 100. Събиране и изваждане до 100, геометрични фигури, обиколка на фигура, видове триъгълници според страните, мерни единици, текстови задачи, логически задачи.

o  Ниво 3 включва теми за числата до 1000; събиране и изваждане до 1000, умножение и делени до 1000 с едноцифрено число, фигури, ъгъл, видове ъгли, видове триъгълници според ъглите, текстови задачи, логически задачи, работа с мерни единици.

o  Ниво 4. Включва теми за числата над 1000. Събиране и изваждане с числата над 1000, умножение и деление с двуцифрено число, намиране на неизвестно число, геометрични фигури, лице на правоъгълник, измерване на ъгъл, текстови и логически задачи.

-     Платформата има и модул Разработчик. Учителя може да създава сам свои ресурси, които да съхранява в своя профил и от които да споделя задачи към своите ученици.

-     Модулът разработчик има вградена галерия, от която потребителят може да използва готови изображения и аудио-файлове за разработването на собствени ресурси.

 

 

При по-голям брой лицензи:

Dynamic classroom

брой лицензи

1 година

 

2 години

 

3 години

 
 

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

15-30

12

14,4

21,6

25,92

27

32,4

31-100

11

13,2

19,8

23,76

24,75

29,7

101-500

10

12

18

21,6

22,5

27

501-1500

9

10,8

16,2

19,44

20,25

24,3

1500 – 5000

8

9,6

14,4

17,28

18

21,6

15,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете:
Подобни продукти