Copyright © 2020. All Rights Reserved

ИТИ-ДГ. Първа група. Абонамент 12 месеца

  • Марка: Абонамент 12 месеца

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват. В помощ на учителя/родителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. За развиване на звуковата култура на децата са включени аудио-записи на скороговорки, акцентиращи върху определени звукове. Включени са богати ресурси за развиване на речниковия запас на децата по различни теми на разговор.

Електронното учебно съдържание по математика включва разнообразни задачи за формиране на елементарни математически понятия и логическо мислене в предучилищна възраст. Задачите са разнообразни и включват преместване на обекти, свързване, означаване на количества, сравняване на предметни групи, работа с геометрични фигури и др.

Работата по задачи по Изобразително изкуство е съчетана с възприемане на специално подбрани стихотворения за по-висока мотивация и интерес при изпълнение на творческите задачи. Използването на стихотворения съпътства и творческата работа и по конструктивни задачи от направление Конструиране и технологии.

Електронното учебно съдържание по Музика включва нагледни материали и аудио-записи на богата колекция от детски песни. Повечето песни са съпроводени и със запис на съответния инструментал.

*Цената е за 1 абонамент – онлайн достъп. Не включва инсталация за ползване офлайн. Не включва интерактивен модул за работа с таблети. 

90,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете: