Copyright © 2020. All Rights Reserved

ИТИ-ДГ Втора група. Абонамент 12 месеца

  • Марка: Абонамент 12 месеца

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват. В помощ на учителя/родителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. За развиване на звуковата култура на децата са включени аудио-записи на скороговорки, акцентиращи върху определени звукове. Включени са богати ресурси за развиване на речниковия запас на децата по различни теми на разговор.

За онагледяване на произведението са разработени серия от илюстрации. В помощ на педагога е включен и аудио-запис на приказката. Приказката е подготвена и като поредица от кадри на филмова лента.

Включени са разнообразни задачи по матетамика за формиране на количествени знания, умения за сравняване на предметни групи, за сравняване по височина, за разпознаване на геометрични фигури. Формират се знания за времето през деня. Разработени са интересни задачи за развиване на умения за ориентиране в пространството.

Работата по задачи по Изобразително изкуство е съчетана с възприемане на специално подбрани стихотворения за по-висока мотивация и интерес при изпълнение на творческите задачи. Използването на стихотворения съпътства и творческата работа и по конструктивни задачи от направление Конструиране и технологии.

Електронното учебно съдържание по Музика включва нагледни материали и аудио-записи на богата колекция от детски песни. Повечето песни са съпроводени и със запис на съответния инструментал.

*Цената е за 1 абонамент – онлайн достъп. Не включва инсталация за ползване офлайн. Не включва интерактивен модул за работа с таблети. 

90,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете: