Copyright © 2020. All Rights Reserved

ИТИ-ДГ Трета група. Абонамент 12 месеца

  • Марка: Абонамент 12 месеца

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. В помощ на учителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. Формират се знания и уменията за звуковете и буквите в българския език.

По Математика с помощта на инструментите на софтуерния пакет децата могат да групират и класифицират предмети и обекти; откриват и продължават зависимости в редици и серии; избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти.

Според спецификата на темата по Околен свят са подготвени богати нагледни материали и интерактивни задачи за групова или индивидуална работа на децата.

За затвърдяване на знанията на децата по направленията Български език и литература, Математика и Околен свят са разработени разнообразни компютърни игри. Чрез тях се развива звуковата култура и речника на децата по български език, количествените им представи и знания за геометрични фигури по математика и знанията за транспортни средства, животни и растения по Околен свят.

*Цената е за 1 абонамент – онлайн достъп. Не включва инсталация за ползване офлайн. Не включва интерактивен модул за работа с таблети. 

90,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете: