Copyright © 2020. All Rights Reserved

ИТИ-ДГ Четвърта група. Абонамент 12 месеца

  • Марка: Абонамент 12 месеца

Електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата с по-голяма сложност спрямо 3-та група. Децата могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. В помощ на учителя/родителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения.

По Математика с помощта на инструментите на софтуерния пакет децата могат да групират и класифицират предмети и обекти; откриват и продължават зависимости в редици и серии; избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. Формират се умения за сравняване и измерване по височина, широчина, дължина. Работи се с геометрични фигури и форми. Формират се умения за работа с мерни единици за време – частите на деня, календар – седмица, месец, година и др. Развиват се уменията за ориентиране в пространството.

Според спецификата на темата по Околен свят са подготвени богати нагледни материали и интерактивни задачи за групова или индивидуална работа на децата. Ресурсите са основа за провеждане на богати беседи с децата по теми за заобикалящия ни свят.

За затвърдяване на знанията на децата по направленията Български език и литература, Математика и Околен свят са разработени разнообразни компютърни игри. Чрез тях се развива звуковата култура и речника на децата по български език, количествените им представи и знания за геометрични фигури по математика и знанията за транспортни средства, животни и растения по Околен свят. Игрите включват разнообразни задачи и различни нива на трудност и могат да се използват от педагога в различни ситуации и в различни моменти от ситуацията за постигане на конкретно формулирани цели и постигане на конкретни очаквани резултати.

*Цената е за 1 абонамент – онлайн достъп. Не включва инсталация за ползване офлайн. Не включва интерактивен модул за работа с таблети. 

90,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете: