Copyright © 2022. All Rights Reserved

Такса участие – Черноризец Храбър

Заплащане за състезанието – само към ИМИ–БАН

 

Такса за участие в 

Тридесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2021 година

ПЛАЩАНЕ САМО ЗА УЧАСТНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БУРГАС

 

ВАЖНО!

В полето "Коментар" посочете име и фамилия на ученика.

 

При групово плащане – име и фамилия на родител/учител.