Copyright © 2023. All Rights Reserved

STEM Транспортни средства (STEM Explorations Vehicles)

STEM конструкторът е инженерен комплект, включващ конструктивни елементи. Позволява изграждането на транспортни средства.

Комплектът се състои от 131 части, които могат да се свързват заедно. Могат  да се построят до седем модела транспортни средства, които се задвижват по различен начин – чрез двигателна сила, верига, силата на вятъра или мотор.

Частите на K’NEX са пластмасови, изработени от висококачествен и здрав материал. Комплектът включва указания за конструиране. Формира се инженерно и творческо мислене. Учениците имат възможност да реализират свои самостоятелни и оригинални проекти.