Copyright © 2023. All Rights Reserved

Интерактивни дъски

Интерактивните дъски и панели предлагат на съвременния учител високотехнологично средство за осъществяване на ефективен познавателен процес. Основно предимство на технологиите е осигуряването на интерактивен презентационен център в учебната среда. Учителят има възможност да структурира учебното съдържание, да предложи качествена визуализация, да използва разнообразни дигитални ресурси, да включва активно децата в работата като използва сензорен екран и богати мултимедийни ресурси – изображения, видео, звук, анимация, текст.

Цена
Интерактивни дъски